Wanneer ons inschakelen voor een objectieve waardebepaling?

Wanneer je de werkelijke waarde wilt weten van een woning, gebouw, grondperceel, appartement,… dan kies je best voor een onafhankelijke partij zonder commerciële bijbedoelingen. Een neutrale schatting is aangewezen in de volgende gevallen:

Bij de aangifte van nalatenschap

Zowel de notaris als de erfgenamen zelf kunnen opdracht geven voor een objectieve waardebepaling van vastgoed.

Wij zijn erkend als schatter door de overheid waardoor onze waardebepalingen in de aangifte als correct worden aanvaard.

Bij een scheiding

Voor het regelen van een scheiding is het belangrijk om de waarde van vastgoedeigendommen correct en objectief te bepalen.

In dergelijke situaties worden wij als schatter aangesteld door de scheidende partijen, de notaris, de betrokken advocaten of - in sommige gevallen - het vredegerecht.

Aanvraag hypothecaire kredieten

Bij de toekenning van hypothecaire kredieten willen banken en kredietinstellingen de absolute zekerheid over de waarde van het eigendom waarvoor het krediet van toepassing is.

Verschillende banken schakelen ons in voor onafhankelijke waardebepalingen.

Bij verkoop
uit eigen hand

Wanneer je uit privéhand een eigendom wilt verkopen, is het belangrijk om de juiste vraagprijs te bepalen.

Best kies je dan voor een neutrale waardebepaling, zonder commerciële bijbedoelingen.

Bij de aankoop
van vastgoed

Niemand betaalt graag te veel bij een aankoop. Wanneer je bijzonder vastgoed wil aankopen of voor een grote investering staat, laat je vooraf best een neutrale schatting uitvoeren.

Op die manier ben je zeker van een aankoop aan de juiste prijs.

Hoe bepalen wij de waarde van vastgoed?

Wij werken met een aantal objectieve parameters, waarbij de finale waardebepaling wordt onderbouwd in een uitgebreid verslag.

  • De ligging
  • De ouderdom
  • De gebruikte materialen
  • De grootte van het perceel en de gebouwen
  • De technische staat
  • Energiezuinigheid
  • Referentietransacties in de omgeving